BEVAR MEG VEL

Vidar Henden

Rådgivingstjeneste for vedlikehold og fornyelse av bygninger

 

Nytt eller gammelt, alle bygninger trenger pleie og omsorg for å leve et godt liv.

Trenger du råd og veiledning i forbindelse med f.eks

 

Fargevalg

Overflatebehandling, valg av produkt

Oppretting av skader

Da kan jeg hjelpe deg

 

Ta godt vare på bygget ditt, det lønner seg