Bakgrunn og kompetanse

 

Jeg har allsidig yrkesbakgrunn, der jeg opp gjennom årene har benyttet  ulike typer overflatebehandling til boliger, driftsbygning, tømmerhus osv., med vekslende erfaringer. Som produsent av egenutviklede tjære- og linoljeprodukter i 20 år, har jeg fått et godt innblikk i de ulike utfordringene når det gjelder utvendig og innvendig overflatebehandling og fargesetting. Rådgiving til kunder med forskjellige behov og ønsker har vært mitt hovedengasjement i denne perioden Jeg har gjennom kursing ved Fargeakademiet (NCS) tilegnet meg en del kunnskap som kommer til nytte når en skal gi råd om farger. Når det gjelder fargesetting av tak, vegger, gulv og interiør i hele leiligheter eller bygninger, samarbeider jeg med erfaren interiørarkitekt, "Fargeblyanten" v/  Rita Bergmann.

 Jeg har også en del erfaring når det gjelder å vurdere skader på hus og hytter forårsaket av feil konstruksjon eller overflatebehandling, og hvordan man best mulig retter opp slike tilfeller. Videre har jeg gjennomført laftekurs i regi av Statens Teknologiske Institutt, og kjenner slik sett lafteteknikken fra "innsiden" og er rimelig klar på hva en bør og kan forvente av en laftet bygning. Ved omfattende skader på tømmerbygninger samarbeider jeg med Lafteeksperten Svein B. Oppegaard, www.lafteeksperten.no.