Priser

1.gangs kontakt for å avklare et behov

Timepris ved videre rådgiving pr. tlf. eller mail

Timepris ved befaring

Gratis.

Kr. 550,-

Kr. 550,-

 + reisekostnader etter billigste alternativ. Befaringer vil i den grad det er mulig bli samordnet for å redusere reisekostnadene for den enkelte kunde.

Det vil bli gjort avtale om slike ting før befaring, slik at kostnadene er avklart på forhånd. 

Gode råd behøver ikke være dyre.

 

Er det noe du lurer på, ta kontakt på telefon 90121818, eller e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .