Referanser

 

Eiker prestegård (forpakterbolig), stabbur. Gitt råd om behandling for å gjenopprette og bevare overflaten.

Oppdragsgiver: Opplysningsvesenets fond.

 

Flesberg prestegård. Tømret stabbur uttørket, malingslitte endestokker. Gitt råd om behandling for å bevare tømmeret.

Oppdragsgiver : Opplysningsvesenets fond.

 

Rollag prestegård. Hovedbygning malingsslitt og svartsoppangrepet. Gitt råd om behandling. Identifisert farge på staffasje.

Oppdragsgiver: Opplysningsvesenets fond.

 

Hedrum prestegård. Hovedbygning malingsslitt. Maling flasser.
Gitt råd om tiltak. Fargeidentifisering.

Oppdragsgiver: Opplysningsvesenets fond.

 

Åsskard kirke. Maling flasser. Svertesoppangrep. Uttørket bunnstokk. Feil farge på dør- og vindusomramming.

Gitt råd om utbedring. Funnet rettere fargekode på staffasje.

Oppdragsgiver: Surnadal og Rindal kyrkjelege fellesråd.

Hov kirke. Malingsslitt. Flassing på bunnstokk.

Gitt råd om   tiltak før maling. Fargeidentifisering. Valg av malingstype.

Oppdragsgiver: Sunndal kirkelige fellesråd.

 

Romfo kirke. Maling flasser. Ulik farge på forskjellige vegger.

Gitt råd om tiltak. Funnet fargekode for vegg og vinduer.

Oppdragsgiver: Sunndal kirkelige fellesråd.

I tillegg en god del private hus og hytter uten referanser