UTFORDRINGER

 

 

Farger utvendig

Utvendig fargevalg på nye bygninger kan ofte være vanskelig, fordi det er mange hensyn å ta, slik som omgivelsene, materialtype, egen smak, trender osv. På eldre bygninger må man i tillegg ofte ta hensyn eksisterende farge, om den er original eller ikke. Kan man fritt velge den fargen man liker?, eller legger omgivelsene og eventuelt vernebestemmelser føringer for hva man kan tillate seg? 

Farger innvendig 

Å fargesette vegger, tak gulv og interiør i nye hus/ hytter er ofte en omfattende prosess, da egne ønsker skal kombineres med det som er "in" for tiden, samt det å velge farger og materialer som harmonerer med hverandre.

Å velge farger innvendig i eldre hus kommer litt an på om bygningen skal tilbakeføres til originale farger, eller om en vil fargesette etter eget ønske. Det er i alle tilfelle viktig at en får farger i harmoni, både med hverandre og med husets stil.

Produktvalg

I en vrimmel av produkter som tilbys, kan det være vanskelig å vite hva som er bra eller mindre bra, eller hva som passer til den type materiale som du har. Her har det vært gjort mye rart opp gjennom årene. En hører om kledning som råtner innenfra etter få år på veggen, maling eller beis som flasser av, enten fordi produktet ikke går overens med underlaget på tidligere malte flater, eller at det ikke fester godt på f.eks. høvlet ny kledning.

Særlig på tømmer et dette et spesielt problem, både fordi tømmeret som regel har en glatt overflate, og at selve tømmerkonstruksjonen forutsetter at fuktighet skal ut gjennom stokken, det vi kaller at veggen puster.

 Bygningsskader

Feil eller mangelfull overflatebehandling, gjerne i kombinasjon med rent bygningstekniske mangler, fører hvert år til store skader i form av råte. Det er viktig å være obs på dette ved nybygg, slik at skade kan unngås helt. Dersom skaden allerede har oppstått, er det viktig at den blir utbedret på en tilfredsstillende måte. Noen har nok opplevd at gode råd har vært dyre, dersom skadeutbedringen har blitt uprofesjonelt utført, og kanskje til og med gjort galt verre. Jeg kan gi råd og veiledning ved bygningsskade, enten det er mer alvorlige skader som råte, vanninntrenging, maling som flasser, o.l, eller det er av mer visuell karakter, f.eks. overflatesopp, misfarging, blåved osv.

Maling som flasser av

En hører om kledning som råtner innenfra etter få år på veggen, maling eller beis som flasser av, enten fordi produktet ikke går overens med underlaget på tidligere malte flater, eller at det ikke fester godt på f.eks. høvlet ny kledning.

Særlig på tømmer et dette et problem, både fordi tømmeret som regel har en glatt overflate, og at selve tømmerkonstruksjonen forutsetter at fuktighet skal ut gjennom stokken, det vi kaller at veggen puster.

 

Svertesopp

Dette er ikke direkte skadelig for treverket, men det kan være ganske skjemmende, og ikke noe vi gjerne vil ha på veggen.  

 

 

Jeg kan gi råd og veiledning om utbedring av disse bygningsskadene, og evt andre ting,enten det er mer alvorlige skader som råte, vanninntrenging, maling som flasser, o.l, eller det er av mer visuell karakter, f.eks. overflatesopp, misfarging, blåved osv.
Denne veiledningen kan i noen tilfeller gis ved korrespondanse, der utfyllende bilder er viktig. I andre tilfeller kan det være aktuelt å komme på en befaring.

Forøvrig kan jeg yte konsulentbistand for de fleste behov innen bransjen, og koordinere forskjellige faginstanser etter den enkeltes behov. Kun seriøse fagfolk blir i så fall benyttet til oppdragene.